Bàn bóng bàn Double Fish 233

13.300.000₫
Nhà sản xuất Nguyễn Đăng
Mã sản phẩm Double Fish DF-233